V Toulcově dvoře potřetí

Ano, pravda pravdoucí, již potřetí jsme se sešli na přednášce cyklu Pražských včelařských setkávání, která se obnovila po třech letech pausy a rozjela letos na podzim díky Včelařskému fóru, serveru Včelky.cz a pod záštitou PSNV-CZ, o. s.
Vedle řady lidí, kteří pracují v pozadí a odvádějí onu cennou a neviditelnou práci (např. v rámci celkového zaštítění či při práci na metodice registrace a jejího softwarového a „bankovního“ řešení, či při práci na celkovém koncipování projektu) si hlavní díl tohoto ne-jednoduchého úkolu naložili na svá záda kolegové Jakub Dolínek a Petr Mirovský. To budiž znovu řečeno, co uvedení do tématu.
Je třeba říci, že od samého počátku jde o projekt trochu jiný, než je dnes v naší komunitě obvyklé. Organizátoři se nechtějí primárně zaměřovat jen na lektory z oficiálních (a státem dotovaných) seznamů ČSV či PSNV-CZ, chtějí oslovit i  lektory další (a  „nedotované“), výrazné osobnosti nebo ty odborníky, kteří mají v dané chvíli něco podstatného a přínosného ku sdělení. Dalším „průkopem“ do stávajících tradic systému vzdělávání včelařů u nás je metoda či cíl (minimálně) oné magické černé ekonomické nuly na konci této série přednášek. Jede se tedy v ekonomickém modu, protože za vše, tedy i za práci, za prostor a s ním spojené náklady se platí, tedy platí i ti, kteří na přednášky dorazí, a to v systému, který rozlišuje úrovně a zvýhodňuje ty, kteří se přihlásí v předstihu a zaplatí převodem na účet předem. Což, pokud je to spolehlivě softwarově ošetřeno, např. výrazně usnadňuje práci těm, kteří fyzicky sedí u dveří u stolku a vítají příchozí.
Systém se zavedl díky dobře fungující spolupráci a funguje, jak se zdá, velmi dobře, registrace přes Internet opravdu pořadatelům velmi usnadňuje práci. Zdá se, že tento model by mohl být inspirací pro další podobné akce. Objeví se to třeba již při přihlašování na nejbližší akci, totiž na nadcházející Setkání uživatelů a příznivců VMS.

A jaké bylo to třetí setkání?
Pokud použijeme systém sdělení, který odráží tvar správně stojící pyramidy, tak bylo (stručně a příliš snad zjednodušeně řečeno), opět výborné, přínosné a pro přišedší nepochybně velmi inspirativní. Pozván byl specialista na slovo vzatý a komunitě včelařů, kteří se zabývají zpracováním včelích produktů do výsledného tekutého stavu již dobře známý, totiž Ing. Jaroslav Lstibůrek.
Kolega Lstibůrek chová svá včelstva na Domažlicku v Nové Pasečnici a tam má také svoji pečlivě léta budovanou a sofistikovanou provozovnu, v níž vyrábí své medové produkty. Je specialistou v oboru kvasné chemie a biotechnologie a cca 30 let se profesně věnoval praxi především v pivovarnictví. Svá tuzemská studia rozšířil i praxí na Pittsburgh University v USA a to v oblasti podnikání se zaměřením na marketing. Má tedy věru na čem stavět. Kromě svých včelařských aktivit také působí co lektor PSNV-CZ a přednáší i na Jihočeské včelařské škole v Blatné a na všelikých kursech a jednorázových akcích. Při svém přednášení se věnuje tématům Obchod se včelařskými produkty, marketing, propagace chovu včel a Včelařské produkty a apitherapie.
Svoji pražskou přednášku nazval Nápoje připravované z medu – historie a současnost a doplnil ve spolupráci s pořadateli podtitulem Jak byla medovina vnímána v minulosti a jak je tomu dnes? A jak je tomu u nás a jak v zahraničí? Chcete se seznámit s postupy přípravy nápojů z medu doma a přitom se vyvarovat začátečnických chyb? Součástí přednášky bude i ochutnávka nápojů připravených z medu. Tohle samozřejmě byla lákavá výzva...
Nejsem zkušeným v  oboru tohoto kvašení (učím se avšak...) a  pokud jsem doma něco kvasil, tak v mládí rybíz a jablka a nyní zelí, což je samozřejmě jiné kvašení, jakkoli také dobré a prospěšné. Tož se omlouvám, tato zpráva bude osobní a spíše o metodě presentace.
Přednáška byla precizně metodicky postavená, měla jasně strukturované body, principem byl nadhled, kritický odstup, přesná argumentace založená na prověřených faktech a z velké části na osobní zkušenosti autora, jenž vyrábí špičkové produkty ve svém profesionálním vybavení, nebojí se experimentů a dokáže je kvalifikovaně vyhodnotit. Přednáška i v této konstelaci přinesla řadu cenných detailů, neutopila se však v nich.
Nabídla velmi logickou posloupnost výkladu (historický přehled, současné postavení medoviny nanašem trhu a jeho příčiny, možnosti, jak toto postavení zlepšit, jak rozšířit sortiment, proč docházík výkyvům v jakosti a co udělat pro nápravu tohoto jevu...)
Přidala několik dalších zásadních principů:
Klíčová je kvalitní surovina, správně vedené kvašení a dokvašování, mikrobiologická a fyzikální stabilita hotového nápoje, minimalizace zásahů, které nápoj degradují, včetně povařování, při němž dochází k řadě podstatných změn (např. růst HMF, totální devastace medu; pokud se nevaří, zachovají se velice cenné vlastnosti), dolihování (tím z medoviny děláme vlastně umělý nápoj), používání tresti (zde je už významný podíl chemie), doslazováni cukrem. Pokud k tomu přistoupíme, měli bychom postupovat korektně a uvést to vše na etiketě...
Osobně mi hodně dala pasáž o podstatě a průběhu samotného kvašení (na počátku potřebujeme, aby se kvasinek pomnožilo co nejvíc, čím víc kvasinek, tím rychlejší kvašení; to musí běžet rychle
a svižně, protože pracujeme v přírodních podmínkách, kdy se kvasinky musí prosadit proti řadě mikroorganismů, je to souboj o rychlé jejich namnožení) a také výklad o specifikách kvašení u medovicových medů (což bylo letos opravdu aktuální), stejně jako praktické rady, jak připravit zákvas tak, aby se vše dobře a rychle rozběhlo, kde kvasit, za jaké teploty, jak a kde dokvášet, jak zajistit nejvyšší možnou čistotu prostředí i užitých nádob, jak vše měřit a kontrolovat.
Mnozí z účastníků tohoto poučného večera jistě ocenili pasáž o nejčastějších chybách, kterých se dopouštějí domácí výrobci medoviny (nedbalá příprava roztoku, koncentrace, teplota, živiny, malá dávka kvasinek, nedostatečné provzdušnění na počátku kvašení, nedostatečná kontrola průběhu kvašení, dodržování zásad čistoty, dobré zvládnutí procesu zrání. Řadu nejasností vysvětlila i obsáhlá diskuse po přednášce i sama ochutnávka produktů.
Jak již výše řečeno: precizně a logicky vystavěná přednáška odborníka, jenž nejen ví o svém tématu mnohé, ale také to dokáže danému publiku a dané chvíli srozumitelně podat. Budiž toto také příspěvkem a jistým spojením k debatám o lektorech PSNV-CZ a o jejich další přípravě.

J. Matl
Převzato z interního Věstníku PSNV s laskavým svolením redakce a autora


Copyright © Včelařský spolek Praha 6 a 7. Design by Webmaster, 29. ledna 2014