Čmelák zahradní

čeleď:  včelovití - Apidae

Čmelák zahradní (Bombus hortorum) - je to jeden z našich největších čmeláků, samičky měří až 25 mm. A co hlavně - má ze všech našich druhů čmeláků nejdelší sosák. Opyluje proto i takové květy, kterých si jiné druhy čmeláků nebo včel nevšímají. Je to poměrně hojný druh, dokáže žít v různých podmínkách, ale miluje světlé lesy.
Je zvláštností tohoto druhu, že u nás částečně zvládá 2 generace do roka. Některé mladé samice zakládají v červenci vlastní hnízda, která přetrvávají až do září. Mívá 50 až 120 dělnic.
Vzhledově je neodlišitelný od druhu čmelák humenní - Bombus ruderatus, který je ale vzácnější. Jeho samice mohou být až 30 mm velké. Je ve srovnání s čmelákem zahradním teplomilnější.

Čmelák zahradní

Čmelák zahradní


Čmelák zahradní

Čmelák zahradní - Čmelák zahradní má velmi dlouhou hlavu, tím se liší od podobných druhů čmeláků.Čmelák zahradní


Mezi rostliny, kde dosáhne na hluboce uložený květní nektar svým dlouhým sosákem pouze čmelák zahradní, patří i mydlice lékařská.

Čmelák zahradní

Mydlice lékařská má dlouhý a pevný květní kalich, a nektar uložený hluboko. Proto si jí ostatní blanokřídlí opylovatelé obvykle nevšímají.

Čmelák zahradní

​Čmelák zahradní je druh barevně variabilní, žluté proužky na jeho těle mohou být ztmavlé, existují i černí jedinci, ale bílý konec zadečku mají všichni stejný​.

Čmelák zahradní

U takových tmavých jedinců může být určení druhu obtížnější, stejnou barvu mohou mít i někteří jedinci jiných druhů čmeláků. V přírodě ale prozradí druh čmelák zahradní výběr rostliny, na kterou létá. A neomylným rozlišovacím znakem je dlouhá hlava.

Čmelák zahradní

Poznámka: Čmelák zahradní je jediným druhem čmeláka, který má zájem o květy mydlice lékařské. Není ale jedným druhem blanokřídlého hmyzu, který mydlici lékařskou navštěvuje. Dovnitř do květů lezou pro sladký nektar v hojném počtu drobní mravenci. A pyl z prašníků sbírají i maličké dělnice společenských druhů ploskočelek.

Samičky začínají zjara zakládat svá hnízdečka  v době, kdy na lesních světlinách a na okrajích lesů rozkvétá hluchavka skvrnitá. Tahle hluchavka je jejich nejoblíbenější rostlinou, a pokud se někde vyskytují větší plochy hluchavky skvrnité, prakticky vždy na nich uslyšíme bzučet i samičky druhu čmelák zahradní.

Čmelák zahradní


© Fotografie Ing. Hana Kříženecká, členka ZO ČSV Praha 6
© WEB Design by Miloš Vondruška, člen ZO ČSV Praha 6 a PSNV
© použitá literatura Blanokřídlí  díl 1  -  Žahadloví, od autorů  Jan Macek, Jakub Straka, Petr Bogusch, Libor Dvořák, Pavel Bezděčka, Pavel Tyrner

Související stránky

Český čmelák